BOX RULES

På CrossFit Njord vill vi att alla ska trivas, utvecklas och förbli skadefria. Därför har vi satt ihop ett antal förhållningsregler!

 • Vi utför alltid korrekta rörelser och gör alltid vårt bästa!
 • Vi hjälps åt att heja och pusha på varandra genom hela passet! Vi plockar inte bort vår utrustning förrän alla är klara. 
 • Här finns ingen prestige! Vi tar åt oss av tips och hjälp både från coacher och från andra medlemmar. 
 • Vi lyssnar på instruktören och följer dennes anvisningar. 
 • Vi fuskar inte. Om vi fuskar försvinner meningen med det vi gör. Att fuska är inte samma sak som att skala ned! 
 • Alla pass har förtur på yta och utrustning. Det råder drop förbud i lokalen under passens gång om inte instruktören tillåter annat. Samt får övriga i lokalen hålla en låg ljudnivå.
 • Krita hålls i hinken! Använd sparsamt. 
 • Använder man mycket krita torkar man rent rigg och skivstång efter sig. 
 • Öppna dryckesburkar eller kaffekoppar får EJ förekomma i träningsdelen av lokalen!
 • Tomma skivstänger, eller stänger med viktplattor om 5kg eller mindre får absolut inte släppas till golvet i annat fall än för att undvika skada. 
 • Inga viktplattor lämnas på skivstängerna, ställ tillbaka utrustningen efter användning. 
 • Barn får ej vistas i lokalen efter kl. 16.00 på vardagar. Barn som medföljer för att titta på får ej vistas i träningsdelen av lokalen samtidigt som pågående pass. För barnens egen säkerhet och att inte störa de som tränar får barn som kan sitta still och klara sig utan tillsyn av förälder under pågående pass endast uppehålla sig i anslutning till entrén eller av instruktör anvisad plats. Alla former av leksaker och mat/förtäring är absolut förbjudet. 
  Med barn avses alla under 12 år.  
 • Vi bokar oss endast på de pass vi avser gå på, och vi avbokar om vi måste i god tid (2h) innan passets start. 
 • Vi jobbar alla tillsammans för att vår box hela tiden ska utvecklas och bli bättre. Prata med coachen, maila till box@crossfitnjord.se eller använd förslagsburken för tips på förbättringar!